Het verhaal van Marcel van Dijksen

Kansen en subsidies voor ELSA

Blog_3

Kansen en subsidies voor ELSA
Nog héél even wat administratie wegwerken. Het gaat zoals zo vaak, héél even wordt al snel de hele avond. Als het tegen tienen loopt besluit Marcel dat het genoeg is. Alleen nog even de mailbox door. Wanneer Marcel de lijst met ongelezen mail vluchtig scant op belangrijk nieuws valt zijn oog direct op de nieuwsbrief van Business Boost International: Nieuwe exportsubsidie mogelijk

Marcel heeft onlangs voor het eerst contact gehad met Business Boost International (BBI). Hij sprak met een export professional over de gedachte om met zijn bedrijf de buitenlandse markt op te gaan. De export professional waarmee hij sprak informeerde hem dat er verschillende subsidies zijn en dat er waarschijnlijk ook een nieuwe exportsubsidie vrijkomt waarvoor ELSA in aanmerking komt.

Exportkansen inzichtelijk maken
Voordat Marcel het gesprek in ging was hij ervan overtuigd dat hij wilde exporteren naar Duitsland. Dat moet voor de agrarische sector wel het meest interessant exportland zijn dacht hij. Tijdens het gesprek kwam naar voren dat BBI geen keuzes maakt op basis van dergelijke gedachten. “Het moet een goed onderbouwde keuze zijn op basis van data en anders moet je er eigenlijk helemaal niet aan beginnen” zei de export professional. Duidelijke taal dat Marcel het vertrouwen gaf dat hij nodig had.

ELSA levert duurzame verlichtingsoplossing voor de volledige agrarische sector maar met name de speciale verlichting voor varkensboeren is een product dat Marcel graag wil exporteren naar het buitenland. De vraag waarmee hij nu zit is of dit ook het juiste product is en of er kansen liggen in Duitsland of eventueel een ander land. Business Boost International kijkt daarbij naar veel verschillende zaken. Een mooi voorbeeld dat de export professional geeft is: In Nederland willen en moeten we duurzaam omgaan met onze energie. In Scandinavische landen ligt dat weer heel anders. Door een overvloed aan groene energie is de noodzaak daar veel minder urgent. Het is zomaar een voorbeeld dat aangeeft waar allemaal naar gekeken moet worden voor je besluit te exporteren naar een bepaald land.

Market Drivers
Business Boost International doet dat op basis van Market Drivers. In een uitgebreide Internationalisation Scan laat BBI op basis van verschillende Market Drivers exact zien welke land het beste exportland is en waarom. Ben jij benieuwd naar de Market Drivers van BBI? In het volgende blog delen we een volledige Internationalisation Scan met u met daarin onze Market Drivers.